Görev Değişikliği

19.06.2015 tarih ve 1500022976 sayılı üst yazı ile Koordinatörlük birimimizde görev değişikliği yapılmıştır. Koordinatörlük birimimizde uzun süredir Koordinatör olarak görev alan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hemşireliği A.B.D. öğretim üyesi Doç. Dr. Hatice YILDIRIM SARI Koordinatörlük görevinden ayrılmış olup, Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Zümrüt GEDİK Üniversitemiz Engelsiz Üniversite Koordinatörü olarak görevlendirilmiştir.

Başa Dön