Engelsiz Üniversite Hakkında

İKÇÜ Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 15. maddesine dayanılarak hazırlanan 14 Ağustos 2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma   ve Koordinasyon Yönetmeliği’nin 11. maddesine dayanarak kurulmuştur.   

Koordinatörlüğün kuruluş amacı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde öğrenim gören engelli öğrencilerin idari, fiziksel, barınma ihtiyaçları ile sosyal ve akademik alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmektir. 

Çalışma Uygulamaları

 • Gerek kayıt sırasında gerekse online ön kayıt sisteminden engellilikle ilgili durumlarını beyan eden öğrenciler ile temasa geçilmektedir.
   
 • Engelsiz İKÇÜ Birimi Öğrencinin gönüllü başvurusu ile çalışmalarını sürdürmektedir.
   
 • Öğrencinin yaşadığı güçlüklerin belirlenmesi amacıyla öğrenci ile birebir görüşme yapılarak sorunların çözümüne yönelik eylem planı yapılır.
   
 • Öğrencilerin mahremiyetlerinin korunması için öğrenciye ait bilgiler gerekmedikçe diğer birimlerle paylaşılmaz.
   
 • Öğrencilerle yapılan görüşmeler Engelsiz İKÇÜ biriminde kayıt altına alınır.

Başa Dön