“İKÇÜ olarak Engellilerimiz için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz”

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü ile İzmir Üniversiteleri Platformu Engelsiz Üniversite Kurulu’nun ortaklaşa düzenlediği, “Engellilik Algısı, Haklar Ve Uygulamalar” Paneli Merkez Kampüs Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Kimler Katıldı?

Oturum Başkanlığını İKÇÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tancan Uysal’ın yaptığı panelde;

?Engellik Kavramı ve Algılanması; başlığında Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, Engelsiz İKÇÜ Birim Koordinatörü )Doç.Dr. Hatice Yıldırım Sarı,

?Engelli Hakları başlığında Gediz Üniversitesinden Öğr.Gör. Emel Yeşilkayalı,

?Eğitim Yaşantısı başlığında Yaşar Üniversitesinden Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Özge Can,

?Engelli Öğrenci Birimleri-Örgütlenme, Beklentiler, Güçlükler Başlığında Dokuz Eylül Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Sorumlusu Aylin Çepiş,

?Emek Piyasası ve Engellilik başlığında Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Serpil Kahraman Akdoğu,

?İyi Uygulama Örnekleri sunumu ile İYTE’den Gizem Yılmaz- İKÇÜ Örnekleri sunumu ile Engelsiz İKÇÜ Birim Sorumlusu Mehmet Fatih Durmuş,

?Mitler ve Gerçekler; başlığında  İzmir Üniversiteler Platformu’ndan Uzm. Kıvanç Hekim konuşmacı olarak yer aldı.

“İKÇÜ olarak tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz”

Üniversite olarak kuruluştan bu yana engellilik alanında büyük hassasiyetle çalıştıklarını ifade eden İKÇÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tancan Uysal, henüz ikinci yılında bu kavramı ülke gündemine taşıyarak oldukça önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Prof.Dr. Uysal ayrıca, engelli bir öğrencinin, üniversiteyi kazandığından itibaren fiziksel erişim ve sosyal hayata uyum konusunda belirsizliklerle dolu bir süreç yaşadığına da dikkat çekti.

Prof.Dr. Uysal,  “Ülke gündeminde ses getiren Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan’ın iştirak ettiği ‘Engellilerin Eğitimi ve Topluma Kazandırılması Paneli ’ne İKÇÜ olarak imza attık. Geçen yıl ki süreçte de üniversite sınavında bir engelli öğrencimizin İKÇÜ’yü tercih edip öğrenimine başlamasıyla bu konudaki altyapımızı geliştirmek,  engelli öğrencilerimizin imkânlarını geliştirmek adına çalışmalarımızı hızlandırdık. Onların yaşayacağı sıkıntıları en aza indirmek amacıyla elimizden gelen imkânları seferber ediyoruz.” diye konuştu.

“Engelsiz Üniversiteler Kurulu ile birlikte uyum içinde çalışıyoruz”

Engelsiz İKÇÜ  Birim Koordinatörü Doç.Dr. Hatice Yıldırım Sarı da İKÇÜ olarak İzmir Üniversiteler Platformu Engelsiz Üniversiteler Kurulu ile birlikte uyum içinde ortak çalışmalar yürütmeye devam ettiklerini belirtti. Kurulun düzenli olarak bir araya geldiğini ifade eden Doç.Dr.Sarı, “Kurul olarak hedefimiz üniversiteler arasında kavramsal bir dil birliği oluşturmak, engelli öğrenci birimlerinin güçlenmesini sağlamak ve  tüm çalışmalarda işbirliği yapmaktır” dedi.

“Anayasamızda da TCK’da da engellilerle ilgili tüm düzenlemeler yapılmıştır”

Geçmişten günümüze engelli hakları konusunda  yasal düzenlemelerle ilgili açıklamalarda  bulunan Gediz Üniversitesi Öğr.Gör. Emel Yeşilkayalı, BM Engelli Hakları Sözleşmesinin 21. Yüzyılın ilk insan hakları sözleşmesi olduğunu söyledi. Sözleşmenin ana temasının ‘engellilik’ olduğunu vurgulayan Yeşilkayalı, “ Sözleşme ile artık engellilere hasta, sakat ve onlar adına karar verilebilecek bireyler olarak değil, tam tersine karar alma süreçlerine aktif katılması beklenen bireyler olarak bakıldığı yer almaktadır.  Bu sözleşmenin hazırlanmasında engellilerle ilgili STK’lar da yer almıştır. Türkiye 2008 yılında bu sözleşmeyi imzalamıştır. Bugün Anayasamızda da TCK’da da engellilerle ilgili tüm düzenlemeler yapılmıştır. Tüm çalışmalar yapılırken bireylerin onuruna saygı gösterilmesi gerekir.” şeklinde konuştu.

“Yoksulluk en çok engellileri vuruyor”

 Yeşilkayalı, yapılan araştırmalarda yer alan çarpıcı bir noktaya da değindi: “Yapılan araştırmalar gösterdi ki dünyadaki yoksulluğun büyük kısmı engellilere aittir. Hele ki bu birey kadınsa bu yoksulluk daha da artmaktadır. Bu sözleşmede Kadın ve erkek engellilerle ilgili ayrımcılığa karşı maddeler de yer almaktadır”

“Başlıca sorun farkındalık ve empati eksikliği”

Dokuz Eylül Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Sorumlusu Aylin Çepiş,  kurumlarda engellilere sunulan hizmetlerin işleyiş süreçleri ile ilgili aktarımlarda bulundu. Yaşanan zorlukları ve süreçteki aksaklıkları dile getiren Çepiş, başlıca sorunların farkındalık ve empati eksikliği olarak nitelendirdi.

“İstihdam içerisinde engellilerin payı artmalı”

Yaşar Üniversitesi Engelli Birimi Üyesi ve İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Serpil Kahraman Akdoğdu, Emek Piyasası ve Engellilik konulu sunumunda engellilerin istihdam durumu ile ilgili bilgiler sundu. İstihdam içerisinde engellilerin payı ve engellilerin çalışma hayatındaki durumları gibi konularda istatistiki bilgiler aktardı.

“Uygulamalar evrensel düzeyde olmalı”

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adına panele katılan Gizem Yılmaz, Dünyadan ve Türkiye’den olumlu örnekleri ve uygulamaları aktardığı sunumunda evrensel anlamda ürünlerin, hizmetlerin ve ortamların kişiye özel adaptasyonlara gerek duyulmadan tüm insanlar tarafından mümkün olan en geniş ölçüde kullanılabilir şekilde tasarlanmasının altını çizdi.

 “Engellilerle ilgili Mitler ve Gerçekler”

İzmir Üniversiteler Platformu’ndan Uzm. Kıvanç Hekim gerçekleştirdiği Mitler ve Gerçekler konulu sunumunda, “mit” denilen olgunun insanların yanlış ya da eksik sahip oldukları bilgilerle fikirlerini diğer insanlara inandırmalarından ortaya çıktığını ifade ederek bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunamayacağı üzerinde durdu.

“İKÇÜ’den güzel örnek: Mehmet Fatih Durmuş”

Engellilerin kampüs içerisinde karşılaşabilecekleri zorlukları minimuma indirmek adına çalışmalar yapan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü Sorumlusu Mehmet Fatih Durmuş, sunumuyla İKÇÜ olarak yapılan etkinlikleri ve yapılan uygulamaları katılımcılara aktardı.

 “Başarılı bir örnek de Yaşar Üniversitesinden…”

Başarı hikâyesi Yaşar Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Özge Can sunumunda eğitim hayatı başta olmak üzere geçmişte yaşadığı zorlukları, ve zorlukları aşarken edindiği tecrübeleri aktararak hem engellilere mesajlar verdi, hem de yaşam koşuşturmasında engelliler ile empati kurma yolunda katılımcılara yol gösterdi. 

Galeri


Başa Dön