Özel gereksinimli öğrencilere her alanda destekleyici ve iyi kaynaklarla donanmış bir ortam sağlayarak onların akademik başarı ve eğitimleriyle ilgili sınırları kaldırmak amacıyla kurulan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü, 21.01.2013 tarihinde İKÇÜ Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğünden Sorumlu  Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tancan Uysal, İKÇÜ Engelsiz Üniversite Koordinatörü Doç. Dr. Hatice Yıldırım Sarı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Akar ve Toplumsal Duyarlılık Topluluğu ile birlikte hafif, orta ve ileri seviyeli zihinsel engelli çocuk ve yetişkinlerin eğitim gördüğü Karşıyaka İş Okulu’nu ziyaret etmiştir.

Galeri


Başa Dön